Amply Karaoke DETON KA220

Amply Karaoke DETON KA220

0

Amply Karaoke DETON KA220

Amply Karaoke DETON KA220 Hoạt động bằng một nút bấm ở hai chế độ: chế độ hát và chế độ hội nghị. Bốn ngôi sao hát với các chế độ âm khác nhau được đặt sẵn ở chế độ hát và bốn chế độ tăng cường âm thanh phòng: hội trường lớn, trung bình, nhỏ và đa chức năng được cài đặt sẵn ở chế độ hội nghị; Đối với các nhu cầu khác nhau trong nhà và phòng chức năng Bộ khuếch đại công suất và micrô được khôi phục về cài đặt gốc, có khả năng chịu lỗi cao hơn và dễ sử dụng.

Ampli BoSa X1800

Ampli BoSa X1800

0
Ampli Vang Số BoSa X5500

Ampli Vang Số BoSa X5500

0
AMPLY VANG SỐ BOSA 10000G

AMPLY VANG SỐ BOSA 10000G

0

AMPLY VANG SỐ BOSA 10000G

AMPLY BOSA CR6

AMPLY BOSA CR6

0

AMPLY BOSA CR6

Amply karaoke Bosa PA450 đen chính hãng

Amply karaoke Bosa PA450 đen chính hãng

6,600,000

AMPLY BOSA PA450 ĐEN 

Ampli Vang Số BoSa KTV-3300

Ampli Vang Số BoSa KTV-3300

7,400,000

 Amply liền vang số KTV-3300

Ampli Karaoke Bosa PA350A

Ampli Karaoke Bosa PA350A

8,500,000

Ampli Karaoke Bosa PA350A

Ampli Vang Số BoSa Q5

Ampli Vang Số BoSa Q5

8,600,000
Ampli Karaoke Bosa PA450A

Ampli Karaoke Bosa PA450A

8,800,000

Ampli Karaoke Bosa PA450A

Ampli Vang Số BoSa G3300

Ampli Vang Số BoSa G3300

10,200,000
AMPLY LIỀN VANG BOSA T6000

AMPLY LIỀN VANG BOSA T6000

10,600,000

AMPLY LIỀN VANG BOSA T6000

Ampli Vang Số BoSa T-2000

Ampli Vang Số BoSa T-2000

10,600,000
Ampli Vang Số BoSa X9900

Ampli Vang Số BoSa X9900

11,800,000
Ampli Vang Số BoSa G9900 (PURPLE)

Ampli Vang Số BoSa G9900 (PURPLE)

12,600,000
Ampli Vang Số BoSa G9900 (GOLD)

Ampli Vang Số BoSa G9900 (GOLD)

12,600,000
AMPLY LIỀN VANG SỐ BOSA T8000

AMPLY LIỀN VANG SỐ BOSA T8000

12,600,000

AMPLY LIỀN VANG SỐ BOSA T8000

Amply vang số BOSA WR7

Amply vang số BOSA WR7

12,600,000

Amply vang số BOSA WR7

Ampli Vang Số BoSa T3000

Ampli Vang Số BoSa T3000

12,800,000
Ampli Vang Số BoSa T3000

Ampli Vang Số BoSa T3000

12,800,000
Amply vang số BOSA WR9

Amply vang số BOSA WR9

12,800,000

Amply vang số BOSA WR9

Ampli Vang Số BoSa 3600A

Ampli Vang Số BoSa 3600A

13,200,000
Ampli Vang Số BoSa G9900 (BLACK)

Ampli Vang Số BoSa G9900 (BLACK)

13,200,000
Ampli Vang Số BoSa K350

Ampli Vang Số BoSa K350

13,200,000
Amply vang số BOSA CR7

Amply vang số BOSA CR7

14,600,000

Amply vang số BOSA CR7

Amply vang số BOSA CR9

Amply vang số BOSA CR9

15,200,000

Amply vang số BOSA CR9

AMPLY VANG SỐ BOSA T8000W

AMPLY VANG SỐ BOSA T8000W

15,800,000

AMPLY VANG SỐ BOSA T8000W

Amply Bosa T9000

Amply Bosa T9000

16,500,000

Amply Bosa T9000