MAIN CÔNG SUẤT BOSA TF4-25MAX

MAIN CÔNG SUẤT BOSA TF4-25MAX

0

MAIN CÔNG SUẤT BOSA TF4-25MAX

Amply Karaoke DETON KA220

Amply Karaoke DETON KA220

0

Amply Karaoke DETON KA220

Amply Karaoke DETON KA220 Hoạt động bằng một nút bấm ở hai chế độ: chế độ hát và chế độ hội nghị. Bốn ngôi sao hát với các chế độ âm khác nhau được đặt sẵn ở chế độ hát và bốn chế độ tăng cường âm thanh phòng: hội trường lớn, trung bình, nhỏ và đa chức năng được cài đặt sẵn ở chế độ hội nghị; Đối với các nhu cầu khác nhau trong nhà và phòng chức năng Bộ khuếch đại công suất và micrô được khôi phục về cài đặt gốc, có khả năng chịu lỗi cao hơn và dễ sử dụng.

Main 4 Kênh Bosa DK-4800

Main 4 Kênh Bosa DK-4800

0

Main 4 Kênh Bosa DK-4800

Main 4 Kênh Bosa DK-9900

Main 4 Kênh Bosa DK-9900

0

Main 4 Kênh Bosa DK-9900

Main 4 Kênh Bosa FA-9000

Main 4 Kênh Bosa FA-9000

0

Main 4 Kênh Bosa FA-9000

Main 4 Kênh Bosa KH-4800

Main 4 Kênh Bosa KH-4800

0

Main 4 Kênh Bosa KH-4800

Main 4 Kênh Bosa MX8800

Main 4 Kênh Bosa MX8800

0

Main 4 Kênh Bosa MX8800

Main 4 Kênh Bosa MX8800 New

Main 4 Kênh Bosa MX8800 New

0

Main 4 Kênh Bosa MX8800 New

Main Nguồn Xung Bosa Q5

Main Nguồn Xung Bosa Q5

0

Main Nguồn Xung Bosa Q5

Main 4 Kênh Bosa TX800

Main 4 Kênh Bosa TX800

0

Main 4 Kênh Bosa TX800

Main Bosa TX3600

Main Bosa TX3600

0

Main Bosa TX3600

Main 4 Kênh Bosa V8800A

Main 4 Kênh Bosa V8800A

0

Main 4 Kênh Bosa V8800A

Main Bosa XS3500

Main Bosa XS3500

0

Main Bosa XS3500

Main Bosa XS4500

Main Bosa XS4500

0

Main Bosa XS4500

Main Bosa XS5500

Main Bosa XS5500

0

Main Bosa XS5500

Main Bosa XS850

Main Bosa XS850

0

Main Bosa XS850

Ampli BoSa AV-1015

Ampli BoSa AV-1015

0
Ampli BoSa AVS-9900

Ampli BoSa AVS-9900

0
Ampli BoSa X1800

Ampli BoSa X1800

0
Ampli Vang Số BoSa X5500

Ampli Vang Số BoSa X5500

0
Main BoSa A20

Main BoSa A20

0
Main BoSa MX9800

Main BoSa MX9800

0
Main BoSa 6800 NEW

Main BoSa 6800 NEW

0
Main 4 Kênh BOSA BS800

Main 4 Kênh BOSA BS800

0

Main 4 Kênh BOSA BS800

Main 2 kênh BOSA CS-3000

Main 2 kênh BOSA CS-3000

0

Main 2 kênh BOSA CS-3000

MAIN BOSA PT1000

MAIN BOSA PT1000

0

MAIN BOSA PT1000

VỎ THÙNG BOSA FULL ĐƠN 3 TẤC

VỎ THÙNG BOSA FULL ĐƠN 3 TẤC

0

VỎ THÙNG BOSA FULL ĐƠN 3 TẤC

Main Martin MTX 18000A

Main Martin MTX 18000A

0

Main Martin MTX 18000A

Main Martin PA 5.0 Plus

Main Martin PA 5.0 Plus

0

Main Martin PA 5.0 Plus

MAIN MARTIN MTX8350

MAIN MARTIN MTX8350

0

MAIN MARTIN MTX8350