Board Công Suất Bosa PDA1000

Board Công Suất Bosa PDA1000

0

Board Công Suất Bosa PDA1000

Board Công Suất Bosa PDA1300

Board Công Suất Bosa PDA1300

0

Board Công Suất Bosa PDA1300

Board Công Suất Bosa CS-NX20 DANTE

Board Công Suất Bosa CS-NX20 DANTE

0

Board Công Suất Bosa CS-NX20 DANTE

Board Công Suất Bosa CS-NX50 DANTE

Board Công Suất Bosa CS-NX50 DANTE

0

Board Công Suất Bosa CS-NX50 DANTE

Board Công Suất Bosa CS-NX50

Board Công Suất Bosa CS-NX50

0

Board Công Suất Bosa CS-NX50

Board Công Suất Bosa CS-NX201 DANTE

Board Công Suất Bosa CS-NX201 DANTE

0

Board Công Suất Bosa CS-NX201 DANTE

Board Công Suất Bosa CS-NX201 FB

Board Công Suất Bosa CS-NX201 FB

0

Board Công Suất Bosa CS-NX201 FB

Board Công Suất Bosa CS-NX201 SUB

Board Công Suất Bosa CS-NX201 SUB

0

Board Công Suất Bosa CS-NX201 SUB

Board Công Suất Bosa CS-NX601 SUB

Board Công Suất Bosa CS-NX601 SUB

0

Board Công Suất Bosa CS-NX601 SUB

Board Công Suất Bosa CS-NX601 FB

Board Công Suất Bosa CS-NX601 FB

0

Board Công Suất Bosa CS-NX601 FB

Board Công Suất Bosa CS-NX601 DSP

Board Công Suất Bosa CS-NX601 DSP

0

Board Công Suất Bosa CS-NX601 DSP

Board Công Suất Bosa CS-NX601 DANTE

Board Công Suất Bosa CS-NX601 DANTE

0

Board Công Suất Bosa CS-NX601 DANTE

Board Công Suất Bosa CS-NX602 LCD

Board Công Suất Bosa CS-NX602 LCD

0

Board Công Suất Bosa CS-NX602 LCD

Board Công Suất Bosa CS-NX603 LCD

Board Công Suất Bosa CS-NX603 LCD

0

Board Công Suất Bosa CS-NX603 LCD

Board Công Suất Bosa CS-NX900 DSP

Board Công Suất Bosa CS-NX900 DSP

0

Board Công Suất Bosa CS-NX900 DSP

Board Công Suất Bosa CS-NX900 FB

Board Công Suất Bosa CS-NX900 FB

0

Board Công Suất Bosa CS-NX900 FB

Board Công Suất Bosa CS-NX900 SUB

Board Công Suất Bosa CS-NX900 SUB

0

Board Công Suất Bosa CS-NX900 SUB

Board Công Suất Bosa CS-NX902 DSP

Board Công Suất Bosa CS-NX902 DSP

0

Board Công Suất Bosa CS-NX902 DSP

Board Công Suất Bosa CS-NX903 DSP

Board Công Suất Bosa CS-NX903 DSP

0

Board Công Suất Bosa CS-NX903 DSP

Board Công Suất Bosa CS-NX1203 DSP

Board Công Suất Bosa CS-NX1203 DSP

0

Board Công Suất Bosa CS-NX1203 DSP

Board Công Suất Bosa CS-NX1500 DSP

Board Công Suất Bosa CS-NX1500 DSP

0

Board Công Suất Bosa CS-NX1500 DSP

Board Công Suất Bosa CS-NX1205

Board Công Suất Bosa CS-NX1205

0

Board Công Suất Bosa CS-NX1205

Board Công Suất Bosa CS-NX1502

Board Công Suất Bosa CS-NX1502

0

Board Công Suất Bosa CS-NX1502

Board Công Suất Bosa CS-NX1502 SUB

Board Công Suất Bosa CS-NX1502 SUB

0

Board Công Suất Bosa CS-NX1502 SUB

Board Công Suất VRX615A

Board Công Suất VRX615A

0

Board Công Suất VRX615A

Loa sân vườn Bosa MS-225A

Loa sân vườn Bosa MS-225A

2,400,000

Loa sân vườn Bosa MS-225A mang đến lựa chọn hoàn hảo về thiết kế, âm thanh cho không gian sân vườn

Board Công Suất Bosa PDA750

Board Công Suất Bosa PDA750

4,200,000
Board Công Suất Bosa PDA1000

Board Công Suất Bosa PDA1000

4,500,000
Board Công Suất Bosa PDA1300

Board Công Suất Bosa PDA1300

4,950,000
Bass Loa 5 Tấc 18F

Bass Loa 5 Tấc 18F

6,800,000

Bass Loa 5 Tấc 18F

  • Voice coil đường kính 4 inch, bên trong là sợi thủy tinh, bên ngoài là đồng.
  • Công suất hoạt động liên tục 2000W
  • Độ nhạy 97,5 dB 
  • 25 Hz - Dải tần số 1 kHz
  • Thông gió cưỡng bức và 14 mm tấm hàng đầu cho nén năng lượng tối thiểu
  • Thiết kế nhện kép với kiểm soát giảm chấn silicon